CNR દ્વારા શોધો

CNR દાખલ કરો, દા.ત. MHAU019999992015


CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
 Refresh Image

 કેવી રીતે

  • મદદ વિડીયો જોવા માટે અંહી ક્લિક કરો
  •  જો તમે કેસનો CNR ક્રમાંક જાણતાં હોવ, તો ૧૬ મુળાક્ષરોનો CNR ક્રમાંક ડેશ અથવા જગ્યા વિના દાખલ કરો
  • શોધ બટન પર ક્લિક કરતાં, કેસની હાલની સ્થિતી તથા તેનો તમામ ઇતિહાસ દર્શાવાશે
  • જો તમને CNR ક્રમાંક ન ખબર હોય, તો તે અન્ય વિકલ્પો દ્વારા શોધી શકાશે, જેમ કે, કેસ નોંધણી ક્રમાંક, પક્ષકારનું નામ, વકીલનું નામ વિગેરે. તેના માટે કેસ સ્ટેટસ પર ક્લિક કરો, જે ડાબી બાજુના મેનુ પાસે છે
go to Top